SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/014 | 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

Intézmény logo

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2022. júl. 13.


Igazgatóság

  BÜFÉ PÁLYÁZAT

  A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet...

  BÜFÉ PÁLYÁZAT

  A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet az

  Andrássy Gyula Gépipari Technikum

  3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.

  Büfé alapterület: 22 m2

  Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

  3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.

  Büfé alapterület: 11 m2

  Berzeviczy Gergely Technikum

  3525 Miskolc, Hősök tere 1.

  Büfé alapterület: 53,5 m2

  Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

  3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.

  Büfé alapterület: 22 m2

  Kandó Kálmán Informatikai Technikum

  3525 Miskolc, Palóczy u. 3.

  Büfé alapterület: 19 m2

  Kós Károly Építőipari, Kreatív technikum és Szakképző Iskola

  3534 Miskolc, Gagarin utca 54.

  Büfé alapterület: 25 m2

  Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

  3540 Mezőcsát, Kossuth Lajos u. 12.

  Büfé alapterület: 9 m2

  Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum                 
  3400 Mezőkövesd Mátyás király út 146.

  Büfé alapterület: 22 nm

           

  Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

  3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

  Büfé alapterület: 54 m(3 db helyiség)

  Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

  3532 Miskolc, Herman Ottó u. 2.

  Büfé alapterület: 13,5 m2

  büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint.

  1. A pályázat tárgya:
  1.            Miskolci Szakképzési Centrum fent nevezett intézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.
  1.            A Miskolci Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az intézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.
  1.            A nyertes pályázónak kell az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az intézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.
  1.          A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
  • a pályázó szakmai múltja
  • üzemeltetési terv a bérleti időszakra
  • tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árakkal)
  • a pályázó által fizetendő nettó havi bérleti díjra tett megajánlás
  • referenciák bemutatása
  1.            A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:
  • rostos gyümölcs-, illetve zöldséglevek, ásványvíz
  • különböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű pékáruk
  • gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs, tejdesszertek
  • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, zöldséggel
  • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak
  1. Az elbírálás során maximálisan 100 pontos érték szerezhető. Az értékelés szempontjai és súlyarányuk:
  • 40 pont: megajánlott bérleti díj (a legmagasabb árajánlatot követő ajánlatok értékei 5 ponttal csökkennek)
  • 20 pont: intézményi referencia
  • 20 pont: intézmény írásbeli támogató nyilatkozata
  • 10 pont: egyéb büfé,- vagy hasonló célú létesítmény működtetésének referenciája
  •   5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt
  •   5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

  Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

  1. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint ha a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el.
  1. A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért.
  1. A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Miskolci Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)
  1. Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) – az öszi-, téli-, és tavaszi szünetek kivételével - áll fenn. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.
  1. A pályázaton való részvétel ingyenes.
  1. A pályázatot eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a Miskolci SZC 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103. székhelyre címezve.
  1. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több intézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.
  1. A büfé üzemeltetése csak a szükséges engedélyek, okiratok megléte esetén kezdhető meg, melyekről a szerződéshez fénymásolat csatolása szükséges.
  1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.  13. óra

  A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT ………………. intézmény”

  1. A pályázat benyújtásának helye, illetve címe:
    

  Miskolci Szakképzési Centrum titkárság

  3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.

  A büféhelyiség megtekintésére az intézmények képviselői előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak, akiktől további információ is kérhető a helyszínen.

  A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Suba Imre beszerzési szakügyintéző

  Elérhetőség: 46/796-025

  E-mail: suba@miskolci-szc.hu

  1. A részvétel feltételei:
  2. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
  • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
  • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától számított 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
  • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
  • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
  • Nyilatkozatot/dokumentum másolatot a HACCP kibővített rendszerének való megfelelésről;
  • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése);
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az államháztartás felé fennálló köztartozása. A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó bérlőként elfogadja a határozatlan idejű szerződés rendes felmondásának (90 napos felmondási idővel) lehetőségét.

  A nyilatkozatok felsorolás szerűen összevontan is megtehetők.

  III. Érvényességi feltételek:

  Érvénytelen a pályázat, ha:

  • nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
  • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,
  • ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.
  1. Kizárási okok
  2. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Miskolci SZC intézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.
  3. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

  Hiánypótlására kizárólag a szerződéshez szükséges engedélyek vonatkozásában van mód!

  Eredményhirdetés: 2022. augusztus 10.

  A büfék a szerződés megkötését követően azonnal bérbe vehetők.

                                                                                         

                                                                                                Kiss Gábor

                                                                                                   kancellár      

  Pályázati felhívás letölthető ITT.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Igazgatói pályázat

  Igazgatói pályázat

  Igazgatói pályázat

  2024. ápr. 5.


  Igazgatóság

  Középfokú felvételi eljárás módosító időszak

  Középfokú felvételi eljárás módosító időszak

  Középfokú felvételi eljárás módosító időszak

  2024. ápr. 3.


  Felvételi jegyzék 2024

  Felvételi jegyzék 2024

  Felvételi jegyzék

  2024. márc. 21.


  Igazgatóság


  Partnereink

  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


  Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

  3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

  Telefon: +36 46 530 432

  E-mail: titkarsag_kos@miskolci-szc.hu

  OM azonosító: 203060/014


  2024Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola