Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 530-432

Középfokú beiskolázás

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola   

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021/2022. tanévre 

(OM azonosító: 203060/014) 

  

 

 

Intézmény: Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola  

Telefonszám: +36/46 530 432

E-mail: titkarsag_kos@miskolci-szc.hu

Honlap: www.kos-miskolc.hu

Igazgató neve:  Mokrai Attila

Pályaválasztási felelős neve:  Petendi György

E-mail címe: palyaorientacio_kos@miskolci-szc.hu

  

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

 

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód   

Építőipar

0001

Épületgépészet

0002

Fa- és bútoripar

0003

Vegyipar

0004

Környezetvédelem és vízügy

0005

Kreatív

0006

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Építőipar: 

  • Magasépítő technikus
  • Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus

Épületgépészet 

  •  Épületgépész technikus

Fa- és bútoripar:

  • Faipari technikus

Vegyipar:

  • Vegyész technikus

Környezetvédelem és vízügy:

  • Környezetvédelmi technikus

Kreatív:

  • Grafikus

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 éves szakképző iskolai képzés

 

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete 

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Épületgépészet  

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

0007

Épületgépészet

Víz- és csatornarendszer-szerelő

Építőipar

Ács

0008

Építőipar

Burkoló

Építőipar

Kőműves

Építőipar

Festő, mázoló, tapétázó

Fa- és bútoripar

Asztalos

0009

Fa- és bútoripar

Kárpitos

Gépészet

Hegesztő

0010

Gépészet

Épület- és szerkezetlakatos

Kreatív

Kerámia- és porcelánkészítő

0011

Orientációs évfolyam

 

0012

 

Az intézmény sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem szervez!A középfokú felvételi eljárásának rendje

Döntés a felvételről: kizárólag a tanulmányi eredmények alapján

 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai:

A jelentkező tanuló rangsorolása a tanuló 7. évfolyam év végi, és a 8. évfolyam félévi bizonyítványa, illetve értesítője alapján történik.

A tanulók pontszámot kapnak az alábbiak szerint:

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Fizika

Idegen nyelv

tantárgyakból kapott érdemjegy közvetlenül pontszámra váltódik. Így a maximálisan elérhető pontszám: 2x5x5, azaz 50 pont.

A minimálisan elfogadható pontszám 20 pont.

 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Angol nyelv, német nyelv

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

Az értékelés alól felmentett - és emiatt érdemjeggyel nem rendelkező - tanulók esetében az adott tanévben tanult egyéb tantárgyak közül a legmagasabb értékű osztályzattal rendelkezőt, valamint a jelentkezési laphoz csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe.

Az intézménybe egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók különleges állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátását a szakértői bizottság illetve a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményében foglaltak szerint az iskola biztosítja a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus alkalmazásával, egyéni fejlesztési terv és speciális eszközök segítségével, egyéni illetve kiscsoportos formában.

 Az iskola határozatban biztosítja az SNI és BTMN tanulóinak a tanítás – tanulási – számonkérési folyamat során a méltányos elbírálást és a törvény által előírt kedvezményeket: egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítést, szükség esetén segédeszközök alkalmazását, a szóbeli számonkérés előtérbe helyezését, az írásbeli munkákra biztosított hosszabb felkészülési időt, a feladatok értelmezéséhez nyújtott plusz instrukciókat. A kedvezményeket az iskola a  szakmai vizsga illetve az érettségi vizsga tekintetében is biztosítja.

 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a sorrend megállapításakor:

• a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges),

• a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges),

• abc-sorrend.

 

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Egészségügyi alkalmassági vizsga:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt helyen és időpontban, amelyről a jelentkezők írásban kapnak értesítést

 

A kreatív ágazatra jelentkezőknek képességfelmérő foglalkozáson szükséges részt venniük, ahol alapvető rajz- és vizuális kompetencia vizsgálat történik (rövid rajz feladat elkészítése tanári segédlettel), illetve lehetőség van otthon elkészített munkák bemutatására is. A képességvizsgálat időpontja: 2021. február 22. 8.00 óra (iskola rajzterme). Akadályoztatás esetén pótnap: 2021. február 25.

 

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Nyílt Nap(ok): 

  2020. november 12. és 25. (online formában)

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet elérhetősége:

https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon:

http://www.miskolci-szc.hu/