Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 530-432

Oktatói pályázat

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSZ  OKTATÓ

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű  munkaviszony

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és

                                      Szakképző Iskola (3534 Miskolc, Gagarin u. 54.)

         

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Építész szakmai gyakorlatorientált órák megtartása.
 • Burkoló, festő, kőműves szakmai gyakorlati órák tartása.

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 • legalább középfokú végzettség burkoló vagy festő vagy kőműves szakmai végzettség,
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat,
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség (főiskola, szakirányú végzettség (építészmérnök, építőmérnök), műszaki szakoktató)
 • Középfokú oktatásban szerzett oktatói tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör legkorábban 2021.08.23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mokrai Attila  igazgató úr nyújt, 30/910-3069-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag_kos@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola  (3534 Miskolc, Gagarin u. 54.) címre.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.18.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.