Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 530-432

Jogorvoslati kérelem

Tisztelt Szülők!

A felvételi döntés ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához kell címezni (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.) és az intézmény vezetőjéhez kell eljuttatni (Mokrai Attila igazgató, 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.)!

A kérelem beadható a titkarsag_kos@miskolci-szc.hu e-mail címen is. A jogorvoslati kérelmet az alábbi nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A nyomtatvány letölthető itt!